Teambegeleiding

Een groep individuen kan een team worden wanneer er een gezamenlijke doelstelling is en een afhankelijkheid van elkaar om het doel te bereiken. In organisaties is de gezamenlijke doelstelling niet altijd aanwezig, of niet helder, of niet gedeeld, of er is geen afhankelijkheid van elkaar. De mate waarin dan nog een team kan ontstaan, is zeer beperkt. Dat kan nog worden gecreëerd in de wens om te leren met en van elkaar.

Is er wel aan die voorwaarden voldaan voor teamvorming, dan gaat een team door bepaalde ontwikkelingsfasen. Ik hou ervan om samen met de leider en het team te werken aan het bewustzijn van die teamfasen en wat er nodig is om een fase verder te komen. Daarin is de leider in grote mate bepalend voor het succes van de teamontwikkeling. Ook hij/zij heeft een leerlijn te openen. Wat heb je als leider te leren om het team een fase verder te brengen? Ik zal in eerste instantie de focus leggen op de begeleiding van de leider met dan parallel daaraan de teambegeleiding.

Vragen waarmee leiders en teams mij benaderen voor teambegeleiding, zijn:

  • Er is gedoe binnen het team of tussen de leider en (leden van) het team. We komen er niet echt verder in. Wil je ons door deze lastige fase heen begeleiden?
  • De positie als leider van het team is afgelopen jaren door verschillende leiders ingevuld maar steeds zonder succes. Kun je ons begeleiden (met bijvoorbeeld een organisatie opstelling) om te onderzoeken wat er dieperliggend speelt zodat de stagnatie niet nog langer duurt?
  • Wil je ons begeleiden en trainen op teamontwikkeling zodat we meer in de diepte verbinding krijgen en effectiever worden in de samenwerking (met meer plezier)?
  • We zijn een samengevoegd team en de oude bloedgroepen bepalen nog steeds de dynamiek. Wil je ons begeleiden om echt één team te zijn?
Back to Top